Klimakøreplan 2030

Klimaforandringerne er en af ​​vor tids største udfordringer. Logistikbranchen står for en væsentlig del af den samlede drivhusgasudledning, samtidig med at den er afgørende for det moderne samfund. At finde bæredygtige logistikløsninger, hvor både klimaet og samfundet tilgodeses er derfor vigtigt for at sikre en fortsat bæredygtig udvikling. Vores mål er at være klimaneutral for emissionerne fra vores egen drift i 2030.

Vi ønsker at bidrage til en transformation af logistikbranchen og minimere klimabelastningen. Derfor har vi hævet ambitionsniveauet og arbejder på at være klimaneutrale i 2030 med hensyn til udledninger genereret i vores egen drift (scope 1 og 2) og på at reducere udledningen fra scope 3 kraftigt. Vi har udviklet en overordnet klimaplan med det formål at identificere og afklare, hvad vi skal implementere for at nå vores mål. Rejseplanerne er tilpasset hvert sted og kontor for at integrere arbejdet i organisationen og justere ud fra lokale forhold. Vi samarbejder også med vores kunder for at sikre, at vi også når deres mål.

Relateret indhold
Bæredygtighedspolitik

Lokal forbedring virker

For at nå de koncernfælles mål, arbejder vi med lokale forbedringer vedrørende miljøarbejdet. Alle kontorer og logistiksteder rapporterer årligt om mindst to tiltag, der er gennemført for at forbedre det lokale miljøarbejde. Vores decentrale organisationsstruktur og diversificerede drift gør, at vi skal tilpasse arbejdet ud fra lokale forhold. Vi ser det også som en vigtig del af at integrere problemstillingerne i det operationelle arbejde, øge forståelsen for problemstillingerne og inddrage og engagere hele organisationen. Noget der er afgørende for, at vi når vores mål, da alles bidrag i gruppen er vigtigt.

Service til realtidsovervågning af CO2e-emissioner

Vi ønsker at skabe betingelserne og gøre det så nemt som muligt for vores kunder at nå deres bæredygtighedsmål. Inden for Logent Transport Management har vi udviklet et værktøj til at overvåge CO2e-udledninger i realtid for vores kunders transportløsninger. Dette muliggør en systematisk forbedringsproces, hvor vi sammen med vores kunder identificerer potentielle udviklingsområder.

Læs mere om vores overordnede strategiske fokusområder

Slide
Bliv en del af Logent!
Rejsen som medarbejder kan starte forskellige steder i forskellige dele af vores virksomhed, hvor vi nu har cirka 3.800 ansatte i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Holland i 2023. Kom også ombord, det bliver en sjov tur!