PRODUCTION LOGISTICS

Inden for Produktionslogistik tilbyder vi udvikling og drift af hele eller dele af den interne logistik til producerende enheder.

Vi tilbyder drift og udvikling af produktionslogistik gennem outsourcing eller som entreprenørløsning. Vi sikrer øget kvalitet til produktionsflowet, reducerede gennemløbstider og optimerede omkostninger. Vi driver forretningen ud fra både konkrete forandringsprojekter og løbende forbedringer i den daglige drift.

Design & dimensionering af layout og automatisering

Ejendoms-
udvikling

Indkøb
& finansiering

Implementering

Operation

Vores proces

Med lang erfaring fra dedikeret kontraktlogistik har vi opbygget et markedsunikt tilbud til kunder, der stiller høje krav til deres logistik, hvor vi har kunnet bidrage og understøtte hele rejsen fra forundersøgelse til effektiv drift.

Koncept & Feasibility undersøgelse
 • Formuler kundens situation og udfordring
 • Indsaml data for at forstå ledelse, processer og omfanget af handlen
 • Udvikle koncept inkl. Layout, automatisering og størrelse
 • Scenarieudvikling og indbygget skalerbarhed
 • Indledende business case
 • Oplæg om fortsat dialog

På baggrund af resultatet af konceptet og forundersøgelsen træffer kunden en beslutning om at gå videre med en detaljeret undersøgelse og aftale med Logent.

Analyse & Design
 • Omfattende undersøgelse og viderebearbejdning af forundersøgelsen
 • Indhentning og verifikation af supplerende data
 • Detaljering af processer og produktivitetsberegninger
 • Tyngdepunktsanalyse og valg af ejendom/grund
 • Inddrag leverandører til at forberede skarp sag
 • Detaljering og præsentation af business casen
Efter en detaljeret analyse og designfase er en færdig løsning klar til implementering.
Implementering & Drift
 • Indkøbe, forhandle og afgive bestillinger på inventar, reoler, lastbiler og evt. automatisering
 • Etablering og overtagelse af ejendom
 • Løbende ledelse af projektet i projektforum
 • Løbende implementering af logistikløsningen
 • Sæt af netværk, WMS-systemer
 • Udfør prøveperiode
 • Tilføj personale
 • Start ramp-up og gå live
Efter implementeringsfasen idriftsættes løsningen og afleveres til Logents driftsorganisation.

Kontaktpersoner

Eric Sandgren
Vice President, Business Development
eric.sandgren@logent.se

Johan Edström
Business Development Director
johan.edstrom@logent.se

Carl-Henrik Jönsson
Business Development Director
carl.h.jonsson@logent.se

Slide 1

Saab i Linköping er producenten af ​​det svenskudviklede kampfly JAS gripen. I Linköping er der i dag produktions- og udviklingsaktiviteter og omfattende logistik knyttet til flere af Saabs forretningsområder.

Logent fik det fulde ansvar for produktionslogistik, herunder håndtering af varemodtagelse, lager, kitting og line-side feeding, VAS og intern transport. Logent gennemførte en gennemgang af hele produktionsværdikæden for at definere SOP’er og identificere forbedringsområder samt Koordinering af underleverandører til den interne logistikkæde.

Den nye løsning har betydet, at Sabb har sikret sig styring af volumenstigninger i produktionen, øget gennemsigtighed og kontrol i hele den interne logistikværdikæde og en dedikeret strategisk partner til at sikre langsigtet udvikling af forsyningskæden.

Slide 1

Volvo Cars er en global producent af personbiler. Virksomheden designer og bygger biler baseret på dele, der er fremstillet og leveret i Volvos egen emballage. Emballagen cirkulerer mellem leverandøren og Volvos produktionsenheder.

Logent fik til opgave at designe, implementere og drive Volvos pakketerminal i forbindelse med operationerne i Torslanda i Gøteborg. Anlægget har en høj grad af automatisering med to robotlinjer, der kører døgnet rundt.

Den nye facilitet, som Logent oprettede, har haft store positive effekter for Volvo med >25 % omkostningsreduktion. Løsningen er skalerbar og kan tilpasses Volvos fremtidige behov og skiftende volumener. Anlægget blev taget i brug i 2016.

previous arrow
next arrow