Operational Excellence

3PL, TPL, TredjepartslogistikOperational Excellence – et buzzword eller vejen til effektiv, sikker logistik med klart realiserede kundeværdier?

Verden er i kontinuerlig forandring. Logents kunder og partnere har konstant behov for bedre, hurtigere og mere agile løsninger for at levere værdi til deres kunder. En succesfuld virksomhed skal kontinuerligt udvikle sine evner for at holde trit med konkurrencen, og en sømløs kundeoplevelse er blevet en hygiejnefaktor inden for logistikbranchen. Dette stiller store krav til Logent i vores arbejde med at skabe værdi gennem effektive løsninger i logistikkæden. Logent arbejder aktivt med at kontinuerligt udvikle vores forretninger. Vi skal altid ligge i front, når det kommer til effektive logistikløsninger, og et grundlæggende element i vores udviklingsarbejde er Operational Excellence.

Hvad er egentlig Operational Excellence?

10 kerneprincipper, Kaizen, Six Sigma, OKAPI, Lean-tænkning, DMAIC, Balanced Scorecard, Theory of Constraints – alle teoretiske begreber og modeller, der anvendes til at forklare begrebet Operational Excellence. At definere Operational Excellence er ikke let. De definitioner og modeller, der anvendes, er ofte teoretiske og enten for brede eller for snævre. Samtidig bruges begrebet Operational Excellence bredt til at styrke billedet af en virksomhed eller en aktivitet, hvor udvikling står højt på dagsordenen. At arbejde med operational excellence som virksomhed bliver en forstærkende hygiejnefaktor i virksomhedens kommunikation, men hvilken støtte findes der egentlig i den operationelle virksomhed?

Operational Excellence sidestilles ofte med kontinuerlig forbedring. Begreberne går ofte hånd i hånd, men er ikke det samme. Kontinuerlig forbedring bør, ifølge os hos Logent, snarere ses som resultatet af Operational Excellence. Operational Excellence bør ikke ses som aktiviteter, der kan afkrydses, men snarere som en ramme og en tankegang inden for organisationen. Hos Logent handler Operational Excellence om at skabe og implementere de værktøjer og processer, der fremmer vores kultur. En kultur, der drejer sig om altid at arbejde for at optimere vores processer, uanset om det drejer sig om en intern funktion eller en kundelokation.

En af de vigtigste komponenter i vores arbejde med Operational Excellence er vores kombination af lokal tilstedeværelse og ansvar samt vores centrale funktioner. Hver lokal siteorganisation uddannes løbende og forsynes med de lokalt tilpassede metoder, værktøjer, tjeklister, årsplaner og aktivitetsplaner, der er nødvendige for løbende at udvikle vores forretninger. Vores centrale funktioner understøtter vores lokale organisationer gennem specialistviden, fælles forbedringsinitiativer, kontinuerlig procesudvikling og feedback gennem årlige audits.

Operational Excellence handler ikke om at øge produktiviteten eller sænke omkostningerne, selvom det bliver en konsekvens af at arbejde i overensstemmelse med vores principper. Gennem vores betydelige erfaring med at oprette og/eller være ansvarlig for driften af vores partnere logistikløsninger, tør vi love, at man som partner inden for kort tid ser, at betydelige forbedringer identificeres og realiseres løbende. Vores erfaring taler sit tydelige sprog – vores fokus på Operational Excellence giver tydelige virkninger på områder som:

• Produktivitet & Kvalitet

• Arbejdsmiljø & Risikostyring

• Personale & Udvikling

Produktivitet & Kvalitet

Logent har stort fokus på at sikre høj produktivitet og kvalitet. Vores aktiviteter har altid en lokal ledelsesgruppe, der er uddannet i Logents virksomhed og sikrer, at vores aktiviteter udvikles kontinuerligt ved hjælp af:

• Implementering og løbende opfølgning på KPI’er og afvigelsesstyring gennem visuel information og daglig styring

• Et klart fokus på orden og reda – Vores arbejde i henhold til 5S-principperne sikrer visuel kvalitet, høj produktivitet og forebyggelse af ulykker gennem orden og reda på arbejdspladsen.

• Standardiseret, organiseret og professionelt udseende på alle Logents arbejdssteder

Arbejdsmiljø & Risikostyring

Arbejdsmiljø og risikostyring er et område, Logent ikke går på kompromis med. Alle, der befinder sig på en af Logents aktiviteter, skal føle sig trygge. Vi sikrer dette ved hjælp af:

• Systematisk arbejdsmiljø- og brandbeskyttelsesarbejde

• Klare politikker og regler tilpasset den lokale virksomhed

• Kontinuerlig kontrol af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde

• Omhyggelig gennemgang af ejendomme ved opstart af ny virksomhed

• Daglig opfølgning og information til personalet ved daglig styring

Personale og udvikling

Ved at sikre, at den rette kompetence er til stede på Logents arbejdssteder og bliver placeret korrekt i aktiviteterne, styrker vi virksomheden. Dette gør vi ved:

• Dokumentation af kompetencer og udviklingsbehov

• Efteruddannelse

• Optimering af skemaer

• Overenskomster

Logistik behøver ikke at være svært

Logent er en omfattende og uafhængig logistikpartner med nordisk base og globalt netværk. Logent tilbyder ikke kun tjenester inden for lager- og produktionslogistik, men en helhedsorienteret løsning inden for logistik. Et bredt udvalg af tjenester, der også omfatter toldbehandling, transportstyring og havneaktiviteter samt vikarservice og konsulenttjenester. Vi hos Logent har både kapaciteten og kompetencen til at imødekomme vores kunders og potentielle kunders daglige og fremtidige behov. Vi hjælper med at effektivisere og reducere omkostningerne ved logistikstrømme.

2024-04-30T07:40:43+00:00
Go to Top