Forhøjet effektivitet for automatiseringsløsninger

Situation

At vælge en automatiseringsløsning til håndtering af øget efterspørgsel og kortere ledetider bliver stadig mere almindeligt. For mange aktører indebærer det store investeringer for at kunne imødekomme deres vækst- og rentabilitetsmål på både kort og lang sigt. En veludviklet automatiseringsløsning med tilhørende processer og flow har ofte en effektiviseringseffekt på ca. XX% (varierende afhængigt af branche og produktudvalg). Den store potentiale gør, at forretningscasen ofte ser meget tiltalende ud, og samtidig løser investeringen mange operationelle udfordringer forbundet med stærk vækst.

Udfordring

Overgangen fra en fuldt manuel lagerhåndtering til f.eks. at køre større dele af ens sortiment gennem en Autostore skal ikke undervurderes. Mange aktører har oplevet store udfordringer med blot at opfylde de lovede effektiviseringsmål fra automatiseringsleverandører, og indkøringsperioden kan ofte strække sig over flere år, før man når derhen. En anden udfordring er at opretholde stabilitet i KPI’er og følge variationsmønstre. Mange aktører, der har opnået deres lovede effektivitet under normale driftsforhold med nogenlunde stabile volumener, ser hurtigt faldende produktivitetstal ved større volumenafvigelser, f.eks. i black week eller ferieperioder, hvor handlen ofte falder.

Overgangen til automatiserede lagre har store fordele og kan, hvis den håndteres korrekt, forudgås af tilstrækkelig analyse og planlægning, design af processer og flow, give fantastiske produktivitetstal med øget rentabilitet på niveauer, som manuel håndtering aldrig kunne opnå.

Logents erfaring

Logent har lang erfaring med at analysere, designe, implementere og drive de fleste automatiseringsløsninger på markedet. Den omfattende erfaring fra alle dele af processen har resulteret i, at vi besidder unik viden for at kunne opnå det mest optimale driftsmønster muligt. At opnå effektivitetstal på omkring 80% over tid som aktør på markedet er ikke usædvanligt, men at finjustere processer, flow og plukningsmønstre for at opnå de sidste procenter er ofte udfordrende og kræver stor forståelse. I flere tilfælde har Logent formået at drive deres faciliteter med meget høje produktivitetsniveauer over tid og håndteret store volumenvariationer med opretholdt effektivitet.

 

2024-04-30T07:27:29+00:00
Go to Top