Optimer og tag kontrol over miljøpåvirkningen fra transporter gennem Emission Management

Verden står over for en stor omstilling for at nå de fastsatte mål om reducerede emissioner. For at realisere dette er kravene til virksomheders bæredygtighedsarbejde og rapportering om bæredygtighed øget, og flere og flere arbejder hårdt på at skabe pålidelige data både internt i deres egen organisation og i deres leverandørkæder. Transport er en vigtig del af mange virksomheders værdikæde og en central del af samfundets blodomløb. Branchen står i dag for 13 procent af drivhusgasemissionerne på verdensplan. Det er en stor omstilling, som branchen skal foretage for at nå nationale, EU’s og globale mål om udfasning af visse brændstoffer og reduktion af emissioner. At finde bæredygtige transportløsninger, hvor både klimaet og samfundet gavnes, bliver derfor vigtigt for at sikre en fortsat bæredygtig udvikling.

Tag kontrol over jeres CO2-udledninger

Vi har udviklet et koncept, Emission Management, til at overvåge vores kunders CO2-udledninger fra deres transportløsninger. Dette muliggør en systematisk forbedringsproces, hvor vi sammen med kunden identificerer potentielle udviklingsområder for at hjælpe vores kunder med at nå deres klimamål. Med forfine beregningsmetoder, kvalitetssikret datagrundlag og en platform, der gør det nemmere for kunderne at få adgang til informationen, visualiseres klimapåvirkningen i detaljer med henblik på at opretholde et højt tryk i forbedringsarbejdet.

Opfølgning og forbedringsforanstaltninger

Ved hjælp af vores metoder kan miljøpåvirkningen måles i detaljer, f.eks. for et specifikt projekt eller en bestemt kunde. Vi hjælper jer med at identificere, implementere, måle og følge op på de mest effektive forbedringsforanstaltninger. Vi følger derefter op på implementerede forbedringsforanstaltninger og måler deres effekt for at sikre, at de har en reel virkning. Eksempler på foranstaltninger inkluderer udvikling af emballage, konsolidering, elektrificering eller simpelthen muliggørelse af valg af grønnere alternativer til jeres transporter. Udviklingsplaner etableres derefter sammen med jer for at arbejde langsigtet og systematisk på at forbedre jeres miljøpåvirkning. Vi har også løbende overvågning af transportmarkedet for at identificere og udnytte så bæredygtige løsninger som muligt i de transportdesigns, der anbefales til vores kunder. Ud over reduceret miljøpåvirkning muliggør vi også reducerede transportomkostninger og reduceret administration.

Vi styrker jeres logistikafdeling

Logent Transport Management styrker jeres logistikafdeling ved som en langsigtet partner at designe, administrere og løbende optimere transportlogistikken. Ved hjælp af moderne værktøjer og unik ekspertise muliggøres kontrol såvel som systematisk udvikling.

 

 

Kilde:
https://commission.europa.eu/topics/transport_sv

https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/hallbara-transporter/

 

2024-06-12T08:17:57+00:00
Go to Top