Logistik som enabler af AI-udviklingen

 

I takt med at internettet revolutionerede verdenen og skabte en digital boomerang, hvor muligheder og risici kolliderede, opstod en katalysator for innovation, hvor mange ideer blev afprøvet, og forretningsmodeller blev testet i lyset af ny teknologi. Nu står kunstig intelligens (AI) klar til at overtage scenen som den næste store teknologiske revolution.

En sektor, der forventes at være vindere, er facilitatorerne, dvs. dem, der skaber rammer og bygger infrastruktur for at udnytte teknologien.

Vi ser mange forskellige virksomheder opstå, der enten udnytter AI eller bruger begrebet som en måde at markedsføre sig på. Imidlertid er der brancher, der vil blive dybt påvirket af AI. Både gennem direkte brug af teknologien og som leverandører til den nye industri af skytjenester, der nu styrkes af AI.

Når vi taler om AI i daglig tale, har det tendens til at være en samlebetegnelse for alle teknologier, der udnytter computerressourcer til at løse problemer. I denne artikel fokuserer vi på AI og skytjenester som en katalysator for nye tjenester inden for områder som logistik og lagerstyring.

En fællesnævner for mange af de applikationer, vi bruger dagligt, er, at de kræver høj transmissionskapacitet og evnen til at lagre og behandle store mængder data. Dette gælder f.eks. håndtering af billedmateriale, videostreaming, fjernkontorapplikationer og analyse af store datamængder. Det er især den sidstnævnte, analyse af store datamængder ved hjælp af AI, der stadig er i sin spæde start, men forventes at vokse hurtigt. Samtidig fortsætter traditionelle IT-tjenester med at vokse med flere brugere og mere data, der skal lagres og behandles.

AI’s fremgang kræver enorme mængder processorkapacitet og lagerplads. Især selvgenererende AI-modeller vil kræve betydelige ressourcer. Jo flere virksomheder der får adgang til værktøjerne, jo flere applikationer vil blive udviklet.

Alt i alt betyder dette en stigende efterspørgsel efter store “hyperscale”-datacentre, hvilket indebærer enorme investeringer i infrastruktur. Karakteristisk for et hyperscale-datacenter er, at det er meget stort og yderst skalerbart. Et hyperscale-datacenter kan have en installeret effekt på over 150 MW, hvilket svarer til behovet i en mellemstor by. Norden er blevet udpeget som et fremragende sted for etablering af datacentre, især hyperscale-datacentre.

Faktorer som det gunstige klima for køling af faciliteter, genanvendelse af varme, høj kvalitet af kommunikationsinfrastruktur, tilgængelighed af veluddannet arbejdskraft, bæredygtig elproduktion fra vandkraft, solenergi, vindkraft og atomkraft samt tilgængeligheden af jord spiller alle en rolle. Det vurderes, at en hyperscale-operatør investerer omkring 10 millioner dollars per megawatt, hvilket resulterer i samlede investeringer på op til 1,5 milliarder dollars for en etablering. Alene alternativrenten på kapitalen beløber sig til millioner af dollars om dagen, så det er nu vigtigt at kunne generere indtægter hurtigt.

Et typisk projekt strækker sig over flere år og kræver en logistik, der kan håndtere store mængder værdifulde komponenter i en ubrudt strøm. Alle komponenter til et datacenter kommer fra forskellige dele af verdenen og kræver toldbehandling, kvalitetskontrol og mellemlagring, inden de endelig samles. Logistikken skal være effektiv, sikker og i overensstemmelse med gældende told- og importregler.

Effektiv logistik i fokus

Logent er en del af den hurtige udvikling og er logistikpartner til en af de største etableringer, der i øjeblikket finder sted, hvor Logent er en del af opbygningen af den nye industri.

Et eksempel på succesfuld logistik i denne sammenhæng er Logents samarbejde med en førende aktør inden for drift af datacentre. Logent har hurtigt etableret en effektiv logistikfunktion til montering og levering af dataracks til et af de største datacentre i Norden. Med over 100.000 servere, der skal installeres inden for en begrænset tidsramme og i stor volumen, spiller Logent en afgørende rolle for at sikre, at strømmen fungerer uden afbrydelser og med høj kvalitet, så opstarten af centeret ikke forstyrres.

Ved at opbygge stærke teams og anvende sin ekspertise inden for logistik har Logent muliggjort en problemfri etablering og driftsætning af projektet, der er unikt stort af sin art. Projektet er et eksempel på, hvordan effektiv logistik bliver en afgørende succesfaktor for komplekse infrastrukturprojekter.

 

 

 

Kilder:

”The Evolution of Artificial Intelligence: Past, Present, and Future” – Scientific American

”The Economics of Hyperscale Data Centers” – Forbes

”Norden som plats för datacenter: En undersökning av faktorer som påverkar etableringsbeslut” – Nordiska ministerrådet

2024-05-24T11:45:24+00:00
Go to Top